Yk ოსირისი

YK Osiris- ის 'ღირს'

YK Osiris ეძებს ქალს, რომელიც 'ღირს' მისი სიყვარულისთვის, ის უფრო მეტად კონცენტრირებულია პოტენციური პარტნიორის შინაგან თვისებებზე. დაწვრილებით