ორთქლები

Vapors 'გარდამტეხი იაპონური' ტექსტის მნიშვნელობა

'იაპონურად გადაქცევაში', გარდა იმისა, რომ მას ენატრება, მომღერლის შეყვარებულის არყოფნა ზოგადად უარყოფით ფსიქოლოგიურ ეფექტს ახდენს. დაწვრილებით