შემოტანა

უშერის 'ცუდი ჩვევები'

აშერს აქვს ქცევის ნეგატიური ფორმა, რომელიც, ლაკონურად რომ ვთქვათ, მისი ქალურია. აქედან სიმღერის სათაური 'ცუდი ჩვევები'. დაწვრილებით

აუშერის 'მე ვტირი'

'მე ვტირი' -ს ლექსებს ვხვდებით, რომ Usher ტირის იმ სამყაროს მდგომარეობისთვის, რომელშიც ის აღმოჩნდა, რაც პოლიციის სისასტიკითა და დანგრეული ოჯახებით ხასიათდება. დაწვრილებით