ორჯერ

'The Feels' მიერ TWICE

მთხრობელი „გრძნობს“ ადრესატს და გარეგნულად სურს მას გადადგას საბოლოო ნაბიჯი. დაწვრილებით