შვედური ბავშვი

Sueco ბავშვის 'სწრაფი'

Sueco ბავშვისთვის ცხოვრება 'სწრაფია', განსაკუთრებით ქალებთან ურთიერთობისას, რადგან ეს ტრეკი ძირითადად მის პირად ინტიმურ ცხოვრებაზეა ორიენტირებული. დაწვრილებით