სულისკვეთების ბოქსი

Spiritbox- ის 'კონსტანცია'

Spiritbox- ის 'Constance' არის სიმღერა, რომელიც ეძღვნება ორი მხატვრის გვიანდელ ბებიებს, რომლებიც მონაწილეობენ მის შექმნაში. დაწვრილებით