გადასასვლელები

'ალუბლის ბომბი' - The Runaways

მომღერალი (Cherie Curry) არის 'ალუბლის ბომბი', ანუ ველური, თვითნებური გოგონა, რომელიც მშობლებისთვის ძალიან ბევრია. დაწვრილებით