რონეტები

Ronettes- ის 'იყავი ჩემი ბავშვი'

Ronettes 'Be My Baby' ორიენტირებულია დაუძინებელ სიყვარულზე და ძლიერ სურვილზე იყოს საკუთარი სიყვარულის ინტერესი. დაწვრილებით