რემბრანდტები

რემბრანტების 'მე შენთან ვიქნები'

რემბრანდტები '' მე ვიქნები შენთვის '' არის ორატი მდგრადი მეგობრობისა მთხრობელსა და ადრესატს შორის, რომელიც ამ უკანასკნელს უჭირს. დაწვრილებით