შთამომავლობა

შთამომავლების 'Let The Bad Times Roll' ლექსების მნიშვნელობა

შთამომავლები ძირითადად იყენებენ 'Let The Bad Times Roll' - ს, რათა დაადასტურონ, რომ კაცობრიობა ცუდ ადგილას არის და ისე მოძრაობს, თითქოს ეს ნორმალურია. დაწვრილებით