მაიკლი

მიგელის 'მორთვა'

'Adorn' ასახავს მომღერლის სურვილს იყოს ყველაფერი ქალისთვის, რომელიც უყვარს, მათ შორის მეგობარი, მფარველი, საყვარელი და მორთულობა. დაწვრილებით