მეგადეთი

მეგადეტის 'კვლავ გაბრაზებული'

მეგადეტის ფილმზე 'ისევ გაბრაზებული', მთხრობელი მუდმივი აღშფოთებით და იმედგაცრუებით ივსება, რომელსაც ტექსტების საშუალებით უშვებს. დაწვრილებით