მანიაკალურ ქუჩის მქადაგებლები

მანიკის ქუჩის ქადაგების 'ჰიმნი დაკარგული საქმისთვის'

მანიკის ქუჩის მქადაგებლების ჰიმნი დაკარგული მიზეზების გამო იკვლევს სიმღერების ტექსტს შინაარსის შესწავლისას და მათ მნიშვნელობას იკვლევს თანამედროვე ეპოქისთვის, როგორც წარსულის საწინააღმდეგოდ. დაწვრილებით