ლუკი

ლუკკის 'ალისია ქისი'

ეს სიმღერა ეხება უამრავ თემას, მაგრამ პირველ რიგში ლუკკის ურთიერთობა გარკვეულ ქალბატონთან, რომელსაც ის ადარებს ალისია კიზს. დაწვრილებით