ლალა ჰეტევეი

ლალა ჰეთეუეის 'Y O Y' ტექსტის მნიშვნელობა

'Y O Y' - ში, ლალა ჰეთევეი ეჭვქვეშ აყენებს ახლო თანამშრომელს, ამ ადამიანის მიმართ მისდამი არასათანადო მოპყრობისა და დაუფასებლობის გამო. დაწვრილებით