კენი უეინ მწყემსი

კენი უეინ შეფერდის 'ლურჯი შავზე'

კენი უეინ შეფერდის 'ლურჯი შავზე' დაფუძნებულია ფილოსოფიაზე, რომ ორი ელემენტის ერთმანეთში შერევისას დომინანტი სუსტს დაეუფლება. დაწვრილებით