კატრინ ჰანი

კატრინ ჰანის 'Agatha All along'

ეს სიმღერა ('Agatha All Along') ეფუძნება ერთ გამოგონილ პერსონაჟს ('Agatha'), ძირითადად, დასცინის მეორეს, რომ მას შეუძლია მანიპულირება მოახდინოს. დაწვრილებით