ჯოშუა რადინი

ჯოშუა რადინის 'უკეთესი ცხოვრება'

აქ ჯოშუა რადინი თამაშობს ოპტიმისტი ემიგრანტის როლს, რომელიც ელოდება 'უკეთეს ცხოვრებას' მის საიმიგრაციო ქვეყანაში. დაწვრილებით