ჯონი მანდელი

ჯონი მანდელის 'თვითმკვლელობა უმტკივნეულოა'

მოკლედ რომ ვთქვათ, 'თვითმკვლელობა უმტკივნეულოა', მომღერალი დეპრესიაში იმყოფება იმ წერტილამდე, როდესაც ფიქრობს ამ სამყაროს დატოვების შესახებ. დაწვრილებით