ჯოან ოსბორნი

ჯოან ოსბორნის 'ერთი ჩვენგანის' მნიშვნელობა

აქ მოცემულია ჯოან ოსბორნის სიმღერის ერთი ჩვენგანი ფაქტები და მნიშვნელობა. სიმღერის მწერლის აზრით, სიმღერა არ იყო რელიგიური. დაწვრილებით