ხატი

IKon- ის 'რატომ რატომ რატომ'

თემაზე 'რატომ რატომ' მთხრობელი დაკარგა გრძნობებში და მიხვდა, რომ მისმა მოქმედებებმა გააძევა საყვარელი ქალი. დაწვრილებით