ჰეი იისფერი

ჰეი ვიოლეტის 'უკეთესია ჩემ მიერ'

ჰე ვიოლეტის 'უკეთესად ჩემი თავის' ფილმში მთხრობელმა (რენა ლოველისმა) შეავსო ტოქსიკური რომანი, რომელიც ახლა მას აქვს გამბედაობა, რომ საბოლოოდ გაატაროს უკან. დაწვრილებით