გოჯირა

გოჯირას 'სხვა სამყარო'

გოჯირას სხვა სამყარო ორიენტირებულია მთხრობელის სწრაფვაზე, რომ თავი დააღწიოს დედამიწის განადგურებას სხვა სამყაროში გადასვლით. დაწვრილებით

გოჯირას 'ერთი რამისთვის დაიბადა' ლექსების მნიშვნელობა

გოჯირას 'ერთი რამისთვის დაბადებული' არის რელიგიურ-ფილოსოფიური მელოდია, რომელიც დაფუძნებულია მკაცრ ანტიკონუმესტრისტულ იდეოლოგიაზე, რომელიც ერევა ცნობებს შემდგომი ცხოვრების შესახებ. დაწვრილებით