საქართველო

გორილაზის 'ვერძი' (ft. Georgia & Peter Hook)

გორილაზის 'ვერძზე' მთხრობელი ცდილობს შეამსუბუქოს მისი იზოლირების გრძნობა ადრესატთან მუდმივად დაახლოების გზით. დაწვრილებით