გარი ჟიული

გარი ჟიულის 'შეშლილი სამყარო'

'შეშლილ სამყაროზე' მთხრობელი (გარი ჟიული) დეპრესიაშია საშინელი წარსული და ამქვეყნიური მომავლის პირქუში პერსპექტივები. დაწვრილებით