გულწრფელი სინატრა

ამერიკა მშვენიერი

”მშვენიერი ამერიკის” მთხრობელი აღიარებს ამერიკას, როგორც მშვენიერ ერს, თუმცა ის, ვინც სინდისიურად უნდა ისწრაფოდეს სიმართლისკენ. დაწვრილებით

ფრენკ სინატრას 'ჩემი გზა' ტექსტის მნიშვნელობა

ფრენკ სინატრას ფილმში 'ჩემი გზა', მთხრობელი უყვარს თავისი საერთო წარმატება ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მისი პირადი კრედოთი მიღწევის მხრივ. დაწვრილებით