ვეინის შადრევნები

'სტეისის დედა' უეინის შადრევნების მიერ

ვეინის 'სტეისის დედის' შადრევნებზე ადრესატი (სტეისი) შეყვარებულია მთხრობელზე. სამაგიეროდ, თვალები მის ცხელ დედას გაუსწორა. დაწვრილებით