სწრაფი ბურთი

Fastball- ის 'გზა'

Fastball- ის 'გზაში' წყვილი სპონტანურად 'ყველაფერს ტოვებს უკან', ანუ მათ დასახლებულ ოჯახურ ცხოვრებას, რომ განიცადონ ბედნიერება ღია გზაზე. დაწვრილებით