ემილი მეფე

ემილი კინგის 'ნახე მე'

გადაცემა 'მნახეთ' -ზე ემილი კინგს აინტერესებს, მიიღებენ თუ არა მის მსგავს ხმებს აღიარება, რადგან ის რაც მან მიიჩნია, წინა პლანზე წამოვიდა. დაწვრილებით