დასავლეთის წერტილები

Kenny Rogers & Dottie West- ის 'ყოველ ჯერზე ორი სულელი ეჯახება'

'ყოველ ჯერზე როდესაც ორი სულელი ეჯახება', მომღერლები ნამდვილად შეყვარებულები არიან, მაგრამ საკუთარ თავს 'სულელებად' თვლიან, რადგან ორივე მათგანი ურთიერთობაში რეგულარულად უშვებს შეცდომებს. დაწვრილებით