შეწუხებული

Disturbed- ის 'Down with the Sickness' ტექსტის მნიშვნელობა

შეშფოთებული 'Down of the Sickness' - ზე, მომღერალი გრძნობს, რომ არასათანადო მოპყრობა განიცდის ძალაუფლებამ, რაც მას ძალადობრივ ფსიქიკურ რეაქციას იწვევს. დაწვრილებით