დენის ლოიდი

დენის ლოიდის 'ველური დასავლეთი'

დენის ლოიდის 'ველურ დასავლეთში' მომღერალი ემოციურად იზოლირებული თვალსაზრისით მიმართავს თავის შეყვარებულს, რომელმაც აშკარად მოატყუა იგი. დაწვრილებით