Deion Reverie

ვიტ ლოვრის 'Hurt' (Ft. Deion Reverie)

Witt Lowry- ის სიმღერის 'Hurt' ტექსტი Deion Reverie- ს ყურადღებით მოეკიდა ლოურის აუტანელ ტკივილს რომანტიკული ურთიერთობის დასრულების შემდეგ. დაწვრილებით