გარდაცვალების კაბინა Cutie- სთვის

კუტისთვის სიკვდილის კაბინის 'მე შენს გულს დავიპყრობ'

კუტისთვის Death Cab- ის 'მე შენს გულს დავიკავებ' საუბრობს მთხრობელის გატაცებულ და სასოწარკვეთილ სურვილზე, რომ იყოს ადამიანი, რომელმაც მას უკვე უარი უთხრა. დაწვრილებით