დავინ ჰერბირგენი

დევიდ ჰერბირგენის 'მდინარე'

დევიდ ჰერბირგენის 'მდინარე' ხედავს, რომ მას ინტერპრეტაცია გაუწევს მტკივნეულ გულისტკივილს, როგორც აუცილებელ გამოცდილებას, რომ იგი გახდეს უფრო ძლიერი, უფრო კონცენტრირებული და ცხოვრებისადმი უფრო მადლიერი. დაწვრილებით