და ფოგელბერგი

დენ ფოგელბერგის 'Face the fire' ლექსების მნიშვნელობა

სამი მილის კუნძულის ავარიის შედეგად, დენ ფოგელბერგი და სხვები ერთმანეთთან ზრუნავენ საზოგადოების უსაფრთხოებაზე. დაწვრილებით

დენ ფოგელბერგის 'იგივე ძველი ლენგის სინე'

'იგივე ძველი ლენგის სინეში' მთხრობელი შობის ღამეს ძველ ცეცხლში აწვება და ორივეს ძალიან გახსნილი, ემოციური დიალოგი აქვთ. დაწვრილებით