კორი ასბერი

კორი ასბურის 'უგუნური სიყვარული' ლექსების მნიშვნელობა

კორი ასბურის 'უგუნური სიყვარული' საუბრობს ღმერთზე, რომ იგი ერთგულია თავისი ხალხის მიმართ, მაშინაც კი, როდესაც მისი ხალხი არ არის მისი ერთგული. დაწვრილებით