კოლეჯი

კოლეჯის და ელექტრო ახალგაზრდობის 'ნამდვილი გმირი'

მუსიკოსები დეტალურად აღწერენ 'ნამდვილი გმირის' მახასიათებლებს, ტექსტი ნაწილობრივ ემყარება მინიმუმ ერთ რეალურ გმირს. დაწვრილებით