მთავარი ყიფი

'Bean (Kobe)' - ლილ უზი ვერტის (ft. მთავარი კიფი)

'Bean (Kobe)' - ზე ლილ უზი ვერტი და მთავარი კიფი წარმოადგენენ წარმატებულ მხატვრებს სხვადასხვა ფრონტზე, მაგრამ ძირითადად ფულადი სახსრების მოძრაობის თვალსაზრისით. დაწვრილებით

უფროსი კიფის 'მეხანძრე' (Ft. YoungBoy NBA)

'მეხანძრეში' მთავარი კეფი და იანგბოი NBA სიამოვნებას განიცდიან წარმატებაში, ხოლო კონკურენტებს ერთდროულად აფრთხილებენ, რომ ისინი არ არიან მსხვერპლის მსხვერპლი. დაწვრილებით