ნამცხვარი

კეიკის 'სატანა არის ჩემი მოტორი' ლექსების მნიშვნელობა

კეიკის 'Satan Is My Motor' - ზე შეიძლება მთხრობელი გარეგნულად კარგი ბიჭი იყოს, მაგრამ მისი განზრახვები ემყარება 'სატანას'. დაწვრილებით