საუზმე კლუბი

საუზმე კლუბი - სწორ გზაზე

საუზმე კლუბის ამ კლასიკურ კლასს მიაჩნია, რომ მთხრობელს სურს 'სწორ გზაზე' მოხვდეს, ანუ მიჰყვეს გზას, რაც მის ყოფილ შეყვარებულს მის მიღებაში მიიღებს. დაწვრილებით