პური

პურის 'დედის თავისუფლება' ლექსების მნიშვნელობა

პურის 'დედის თავისუფლება' ასახავს 'თავისუფლებას', როგორც რეალობას, რომელიც აქტიურად უნდა ეძებონ მათ, ვისაც სურს მიაღწიოს მას. დაწვრილებით