დაბინდვა

Blur's 'Ice Cream Man' ლექსების მნიშვნელობა

ფრაზა 'ნაყინის კაცი' ბლურის ამავე სახელწოდების სიმღერაში სინამდვილეში მეტაფორაა რეპრესიული სამთავრობო რეჟიმებისა. დაწვრილებით