ეპისკოპოსი ბრიგსი

ეპისკოპოსი ბრიგზის 'ჩემპიონი'

ეპისკოპოსმა ბრიგსმა სერიოზული დეპრესია განიცადა, მაგრამ იქიდან გამოვიდა 'ჩემპიონი', უფრო ძლიერი ვიდრე ის ადრე იყო. დაწვრილებით