ვარ ჰოვარდი

ბენ ჰოვარდის 'კონრად' ტექსტის მნიშვნელობა

ბენ ჰოვარდის 'კონრადის' ლექსებში მთხრობელი წარსული ურთიერთობის შესახებ მოგვითხრობს, სადაც მისმა საყვარელმა ისარგებლა. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'საქმის დასასრული' ლექსების მნიშვნელობა

'საქმის დასრულება' -ს ტექსტი ასახავს იმ მოძრაობებს, რომლებსაც განიცდის მთხრობელი (ბენ ჰოვარდი) იმის გამო, რომ მან შეწყვიტა ქალი, რომელთანაც ჰქონდა ურთიერთობა. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'ბურგის კუნძული' ტექსტის მნიშვნელობა

ამ სიმღერის ძირითადი მთხრობელი (ბენ ჰოვარდი) რომანტიკულ ინტერესს ადარებს ბურგის კუნძულს, მშვიდი მდებარეობას, რომელიც მისთვის ასე ძვირფასია. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'შვრია წყალში' ლექსების მნიშვნელობა

'შვრია წყალში' მთხრობელი (ბენ ჰოვარდი) ფილოსოფიურად უდგება დეპრესიის საგნებს და როგორ გადალახოს იგი. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'მდინარეები შენს პირში' სიმღერების მნიშვნელობა

'მდინარეები თქვენს პირში', ბენ ჰოვარდი ეძებს ადრესატს 'ჩაატაროს' 'მდინარე' სიტყვები, რომლებიც მისი პირიდან მიედინება. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'ესმერელდას' ლექსების მნიშვნელობა

ამ გულისამრევ სიმღერაში ბენ ჰოვარდი წუხს ესმერალდას დაკარგვის გამო და იმ იდეის გამო, რომ მან ხელი შეუწყო მას უფრო დეპრესიულ პიროვნებას. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'შიში' ტექსტის მნიშვნელობა

ბენ ჰოვარდის 'შიშის' ტექსტებში, მთხრობელი 'შიშს' აღიქვამს, როგორც დასუსტებულ ემოციას, რომელიც თრგუნავს და ზღუდავს მის მსხვერპლებს. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'შავი ბუზების' მნიშვნელობა

ამ სიმღერაში მომღერალი ბენ ჰოვარდი წარმოადგენს 'შავ ბუზებს ფანჯრის რაფაზე', როგორც დამთრგუნველი მოვლენის წინათგრძნობა. დაწვრილებით

ბენ ჰოვარდის 'ძველი ფიჭვის' მნიშვნელობა

'ძველი ფიჭვის' ტექსტებში იხილეთ ბენ ჰოვარდი, რომელიც ემოციურად ამაღლებულ გამოცდილებას ყვება, რომელიც მან სანაპიროზე დაბანაკდა თავის თანამოაზრეებთან ერთად. დაწვრილებით

ბენ ნიუარდის 'ნიკა ლიბრესი შებინდებისას'

ბენ ჰოვარდის 'Nica Libres at Dusk' -ში მთხრობელი (ჰოვარდი) იდეალიზებს სიგარებით და ეგზოტიკური სასმელებით ტროპიკულ ადგილას ცხოვრებას. დაწვრილებით