ბულოუ

Chainsmokers (Ft. Bülow & Ty Dolla)

Chainsmokers- ის 'შენ გულისხმობ' ხაზს უსვამს იმ დაბნეულობას, რომელსაც გავლენას ახდენს წარსული აჩრდილები, რომელსაც ორი შეყვარებული გრძნობს დაშლის დროს. დაწვრილებით