ანიმაცია

Animotion- ის 'შეპყრობა'

ანიმოციონის 'შეპყრობილობაზე', მთხრობელი იღებს პერსონაჟს, რომელიც ადრესატთან საშიში 'შეპყრობილია' სექსუალური ფორმით. დაწვრილებით