ცხოველები

ცხოველების 'ამომავალი მზის სახლი' ლექსების მნიშვნელობა

'ამომავალი მზის სახლი', პირველ რიგში, არის გამაფრთხილებელი ზღაპარი სათამაშო დამოკიდებულების მსხვერპლის და ალკოჰოლიზმის გაფართოების წინააღმდეგ. დაწვრილებით