ალისა მერტონი

ელის მერტონის 'No Roots' ლექსების მნიშვნელობა

ელის მერტონის 'No Roots' კონცერტს აკეთებს მომღერლის დროებითი საცხოვრებელი წარსული და მისი ფსიქოლოგიური შედეგები. დაწვრილებით

ალის მერტონი

მომღერალი და კომპოზიტორი ალის მერტონი არის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქე, მათ შორის კანადის, გერმანიისა და ბრიტანეთის. დაწვრილებით