მიმდინარეობის წინააღმდეგ

მიმდინარე 'იარაღის' ტექსტის საწინააღმდეგოდ

ამის საწინააღმდეგო მიმდინარეობის სიმღერის მთხრობელი თვლის მის ბნელ მხარეს 'იარაღად' - იარაღად, თუ გნებავთ, რომელიც ანგრევს ურთიერთობებს მათთან საყვარელ ადამიანებთან. დაწვრილებით